Bookmark and Share Add to Favorites        ยืนยันคัดเลือกเยาวชนทีมชาติ 2557
สมาชิกเข้าสู่ระบบเวปบอร์ด.....
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

  ยางปิงปอง
  ลูกปิงปอง
  โต๊ะปิงปอง
  เสาเน็ตปิงปอง
  พื้นสนามปิงปอง

อันดับนักกีฬาไทย

 

หลักเกณฑ์การคิดคะแนนสะสมให้กับนักกีฬา Click

 อันดับนักกีฬาไทย

ประจำปี พ.ศ.2556 - 2563

 

ประจำปี  2563

                                       ==========================================================================

 Ranking  ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563       

 Ranking  ประจำวันที่ 1 มกราคม 2563       

 

 ==========================================================================

อันดับนักกีฬาไทย

ประจำปี พ.ศ.2556 - 2561

 

ประจำปี  2562

                                       ==========================================================================

 Ranking  ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562       

 Ranking  ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2562       

 Ranking  ประจำวันที่ 25 กันยายน 2562       

 Ranking  ประจำวันที่ 1 กันยายน 2562       

 Ranking  ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2562       

 Ranking  ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2562       

 Ranking  ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2562       

 Ranking  ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2562       

Ranking  ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562       

Ranking  ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2562       

 Ranking  ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2562       


==========================================================================

 

เดือน  ทั่วไป 45 ปี 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 ปี 10 ปี 8 ปี  MW 40     MW50  M60

25 กุมภาพันธ์ 2562

   -    

 

เดือน  ทั่วไป 45 ปี 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 ปี 10 ปี 8 ปี  MW 40     MW50  M60

1มกราคม 2562

   -    

 

 

รายชื่อเยาวชนที่มีสิทธิเลื่อนรุ่น

 

ประจำปี พ.ศ.2562

 

สิทธิ์เลื่อนรุ่นประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563     

 

สิทธิ์เลื่อนรุ่นประจำวันที่ 6 มกราคม 2563     

 

******************************************************

 

ประจำปี พ.ศ.2562

 

 

เดือน - พ.ศ. 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 , 10 , 8 ปี
มกราคม 2562


 

 

สิทธิ์เลื่อนรุ่นประจำวันที่ 21 มีนาคม 2562     

 

 สิทธิ์เลื่อนรุ่นประจำเดือน เมษายน 2562     

 

สิทธิ์เลื่อนรุ่นประจำเดือน กรกฎาคม 2562     

 

สิทธิ์เลื่อนรุ่นประจำเดือน กันยายน 2562     

 

  ==========================================================================

 

ประจำปี  2561 

เดือน  ทั่วไป 45 ปี 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 ปี 10 ปี 8 ปี  MW 40     MW50  M60

27 ธันวาคม 2561

   -    


 

เดือน  ทั่วไป 45 ปี 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 ปี 10 ปี 8 ปี  MW 40     MW50     M60  

 

15 พฤศจิกายน 2561

   -    

 

เดือน  ทั่วไป 45 ปี 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 ปี 10 ปี 8 ปี  MW 40     M50     M60  

8 มิถุนายน 2561

   -    

 

เดือน  ทั่วไป 45 ปี 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 ปี 10 ปี 8 ปี  MW 40     M50     M60  

14 กันยายน 2561

   -    

 

เดือน  ทั่วไป 45 ปี 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 ปี 10 ปี 8 ปี  MW 40     M50     M60  

23 เมษายน 2561

   -    

 

เดือน  ทั่วไป 45 ปี 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 ปี 10 ปี 8 ปี  MW 40     M50     M60  

10 มีนาคม 2561

   -    

 

เดือน  ทั่วไป 45 ปี 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 ปี 10 ปี 8 ปี  MW 40     M50     M60  

 1 มกราคม 2561

   -    

 

ประจำปี  2560

เดือน  ทั่วไป 45 ปี 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 ปี 10 ปี 8 ปี  MW 40     M50 

 25 มกราคม 2560

   -            
 
เดือน  ทั่วไป 45 ปี 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 ปี 10 ปี 8 ปี  MW 40     M50 

1 กุมภาพันธ์ 2560 

   -            
14 กุมภาพันธ์ 2560   -
29 มีนาคม 2560 -
16 พฤษภาคม 2560 -
12 มิถุนายน 2560 -    
17 กรกฎาคม 2560   

 

เดือน  ทั่วไป 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 ปี 10 ปี 8 ปี MW40  MW 50     M60 
12 สิงหาคม 2560              
6 ตุลาคม 2560
 9 พฤศจิกายน 2560                    

 19 ธันวาคม 2560

               
                     
                     

 

 ประจำปี  2559

เดือน  ทั่วไป 45 ปี 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 ปี 10 ปี 8 ปี  MW 40     M50 

มกราคม 2559 

   -            
กุมภาพันธ์ 2559 -
25 เมษายน 2559 -
27 พฤษภาคม 2559 -
1 สิงหาคม 2559 -    
19 กันยายน 2559   
เดือน  ทั่วไป 45 ปี 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 ปี 10 ปี 8 ปี  MW 40     M50 

 

19 ธันวาคม 2559

   -            

 

  ประจำปี  2558

เดือน  ทั่วไป 45 ปี 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 ปี 10 ปี 8 ปี  MW 40     M50 

มกราคม 2558

   -             - -
 กุมภาพันธ์ 2558  
  พฤษภาคม 2558  
มิถุนายน 2558  
สิงหาคม 2558  
กันยายน 2558  
ตุลาคม 2558  
พฤศจิกายน 2558  
ธันวาคม 2558  

 

  ประจำปี  2556

เดือน  ทั่วไป 45 ปี 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 ปี 10 ปี 8 ปี  MW 40     M50 

 มิถุนายน 2556

                - -
กรกฏาคม 2556                 - -

กันยายน 2556

- -
ธันวาคม 2556 - -
มกราคม - 2557 - -

มีนาคม - 2557

- -

มิถุนายน  2557

-
กันยายน 2557 -
พฤศจิกายน 2557

-

ธันวาคม 2557

-

 

 

 


 

ประจำปี พ.ศ.2561

 

เดือน - พ.ศ. 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 , 10 , 8 ปี
พฤศจิกายน  2561

 

เดือน - พ.ศ. 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 , 10 , 8 ปี
กันยายน 2561

 

เดือน - พ.ศ. 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 , 10 , 8 ปี
สิงหาคม 2561

เดือน - พ.ศ. 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 , 10 , 8 ปี
เมษายน 2561
เดือน - พ.ศ. 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 , 10 , 8 ปี
มีนาคม 2561

เดือน - พ.ศ. 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 , 10 , 8 ปี
มกราคม 2561

 

 


 

 

รายชื่อเยาวชนที่มีสิทธิเลื่อนรุ่น

ประจำปี พ.ศ.2560

เดือน - พ.ศ. 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 , 10 , 8 ปี
กุมภาพันธ์ 2560
 

 เมษายน 2560

 มิถุนายน 2560

สิงหาคม 2560

ตุลาคม 2560
เดือน - พ.ศ. 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 , 10 , 8 ปี
พฤศจิกายน 2560  

ธันวาคม 2560  

       

 

 ประจำปี พ.ศ.2559

 

เดือน - พ.ศ. 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 , 10 , 8 ปี
มกราคม 2559  

มิถุนายน  2559 

       

 

เดือน - พ.ศ. 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 , 10 , 8 ปี
พฤศจิกายน 2559 NEW 


ประจำปี พ.ศ.2558

เดือน - พ.ศ. 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 , 10 , 8 ปี
มีนาคม 2558  

 ตุลาคม 2558

       

 

 

ประจำปี พ.ศ.2556 - 2557

เดือน - พ.ศ. 21 ปี 18 ปี 15 ปี 12 , 10 , 8 ปี
มิถุนายน 2556
 


ตุลาคม  2556

 ธันวาคม 2556

มกราคม 2557

กันยายน 2557 

 

 

  ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส
  กติกาด้านอุปกรณ์ฉบับย่อ
  กติกาการเสริฟฉบับย่อ
  จุดเด่นของกีฬาเทเบิลเทนนิส
  ลูกปิงปองจากทั่วโลก
  We Love Ping Pong
  TABLE TENNIS TIPS
  สโมสร CENTRAL
  Ping Pong Planet (Rerun)
  ชมรมเทเบิลเทนนิสปากเกร็ด
  Ping Pong Board
  ชมรมเทเบิลเทนนิสอาวุโสไทย
  Thai Ping Pong
  Thai Table Tennis Lover
  สโมสรเมืองทอง
  สโมสรธารสุวรรณ
  ชมรมเทเบิลเทนนิสนนทบุรี
  สโมสรจังหวัดนครราชสีมา
  สโมสรเทเบิลเทนนิสพิจิตร
  ชมรมเทเบิลเทนนิส ม.หาดใหญ่