Bookmark and Share Add to Favorites        ยืนยันคัดเลือกเยาวชนทีมชาติ 2557
สมาชิกเข้าสู่ระบบเวปบอร์ด.....
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

  ยางปิงปอง
  ลูกปิงปอง
  โต๊ะปิงปอง
  เสาเน็ตปิงปอง
  พื้นสนามปิงปอง

ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย ชุดชิงแชมป์โลก 59

 

 

- ดาวโหลดเอกสาร -

 

ประกาศสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย

ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งโลก ประเภททีม

ณ ประเทศมาเลเซีย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์  ถึง  วันที่ 6 มีนาคม  2559

***************************

เพื่อให้การเตรียมตัวของนักกีฬาในการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมาคมฯจึงขอประกาศตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  ดังนี้

หลักเกณฑ์

1. เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ประจำปี 2558

1.1 ชุดเพื่อความชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2558 ณ เมืองซูโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

1.2 ชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2558 ณ ประเทศสิงคโปร์

2. เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชุด เข้าร่วมการแข่งขันเยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน ประจำปี 2558

3. เป็นนักกีฬาทีมชาติที่มีผลงานต่อเนื่อง โดยมีคะแนนสะสม (Ranking)  ณ เดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2558

3.1 อันดับที่ 1-16 รุ่นทั่วไป

3.2 อันดับที่ 1-16 รุ่น 21 ปี

3.3 อันดับที่ 1- 8  รุ่น 18  ปี

3.4 อันดับที่ 1- 4  รุ่น 15  ปี

4. เป็นนักกีฬาที่มีผลงานดี โดยได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้

4.1 การแข่งขันเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

4.1.1 อันดับที่ 1-8 รุ่นทั่วไป

4.1.2 อันดับที่ 1-8 รุ่น 21 ปี

4.1.3 อันดับที่ 1- 4 รุ่น 18 ปี

4.1.4 อันดับที่ 1- 2 รุ่น 15 ปี

4.2 การแข่งขัน SET ALL THAILAND TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS ประจำปี 2558

4.2.1 อันดับที่ 1-4 รุ่นทั่วไป

4.2.2 อันดับที่ 1-4 รุ่น 21 ปี

4.3 การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2558 จังหวัดนครสวรรค์

4.3.1 อันดับที่ 1-4 ประเภทเดี่ยว

 

5. เป็นนักกีฬาที่สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยเห็นสมควร

6. จะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลงโทษจากสมาคมฯ

7.นักกีฬาที่เข้าร่วมการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของสมาคมฯโดยเคร่งครัด

วิธีการคัดเลือก

- คัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนทีมชาติไทย นักกีฬาชาย 5 คน และ นักกีฬาหญิง 5 คน

นักกีฬาชาย

1. ให้ นายภาดาศักดิ์  ตันวิริยะเวชกุล เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทย โดยมิต้องทำการคัดเลือก

2. จะทำการคัดเลือกตัวนักกีฬาให้เหลือ  จำนวน 4 คน

นักกีฬาหญิง

1. ให้ นางสาวนันทนา คำวงศ์ และ นางสาวสุธาสินี  เสวตรบุตร เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยโดยมิต้องทำการคัดเลือก

2. ให้ นางสาวธมลวรรณ  เขตต์เขื่อน และ นางสาวอรวรรณ  พาระนัง เข้าร่วมการคัดเลือกตัวในรอบสุดท้าย

3. จะทำการคัดเลือกตัวนักกีฬาให้เหลือ 2 คน เพื่อทำการคัดเลือกตัวกับนักกีฬาใน ข้อ 2 ให้เหลือจำนวน 3 คน

โดยกำหนดวันคัดเลือกตัวในวันที่ 24 - 27  ธันวาคม 2558  เวลา 09:00 น  ณ ห้องเทเบิลเทนนิสศูนย์ฝึกกีฬา   ในร่ม การกีฬาแห่งประเทศไทย  หัวหมาก  กรุงเทพมหานคร

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ให้เป็นอำนาจของอุปนายกฝ่ายจัดการแข่งขัน และประธานผู้ตัดสิน เป็นผู้พิจารณา คำตัดสินของสมาคมฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 

 ประกาศไว้ ณ วันที่   16  พฤศจิกายน  2558

 

 

 

   (นายนิวัฒน์  เสมาเงิน)

อุปนายกฝ่ายจัดการแข่งขันและประธานผู้ตัดสิน

 

 

 

 

  ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส
  กติกาด้านอุปกรณ์ฉบับย่อ
  กติกาการเสริฟฉบับย่อ
  จุดเด่นของกีฬาเทเบิลเทนนิส
  ลูกปิงปองจากทั่วโลก
  We Love Ping Pong
  TABLE TENNIS TIPS
  สโมสร CENTRAL
  Ping Pong Planet (Rerun)
  ชมรมเทเบิลเทนนิสปากเกร็ด
  Ping Pong Board
  ชมรมเทเบิลเทนนิสอาวุโสไทย
  Thai Ping Pong
  Thai Table Tennis Lover
  สโมสรเมืองทอง
  สโมสรธารสุวรรณ
  ชมรมเทเบิลเทนนิสนนทบุรี
  สโมสรจังหวัดนครราชสีมา
  สโมสรเทเบิลเทนนิสพิจิตร
  ชมรมเทเบิลเทนนิส ม.หาดใหญ่